Kocaman, başka bir yerde sigortalı çalışan esnafı uyardı

Kocaman, başka bir yerde sigortalı çalışan esnafı uyardı

26 Mayıs 2022 tarih ve 31847 sayılı yasa ile ikinci bir ticari faaliyeti olan yani vergi kayıtlarında birden fazla nace kodu olan, 2022 yılında ticari faaliyeti olup, başka bir işyerinde sigortalı olarak çalışanlar veya işi ile ilgili ürünlerin satışını internet ortamında gerçekleştirenler 1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla gerçek usule geçecek.

Konuyla ilgili bilgilendirmede bulunan Keşan Tuhafiyeciler ve Manifaturacılar Esnaf Odası Başkanı Hasan Kocaman, şunları ifade etti: “Gelir İdaresi Başkanlığı’na göre basit usulde vergiye tabi esnaf ve sanatkarlar bir başka işyerinde sigortalı olarak çalışmaya başladıklarında kendi işinin başında bilfiil bulunma şartını sağlamadıkları için bir işyerinde sigortalı çalışmaya başladıkları tarihi takip eden takvim yılı başından itibaren, gerçek usulde vergiye tabi olacaktır. Ancak, kısmi süreli veya mevsimlik işçi gibi geçici süreli çalışmalarda bu şart ihlal edilmiş sayılmayacaktır. Bu durumdaki esnaf ve sanatkârların kendi işinin başında bulunup bulunmadığı, vergi dairelerince yapılacak yoklama ile tespit edilecektir.

Basit usulde vergiye tabi esnaf ve sanatkârların muhasebe kayıtları defter-beyan sistemi üzerinden meslek kuruluşlarınca veya mali müşavirlerce tutulmaya devam edilecektir. Bu durumdaki esnaf ve sanatkârlar, önceden olduğu gibi fatura, perakende satış fişi ve benzeri belgeleri kullanmak ve düzenlemek zorundadır. Basit usulde vergiye tabi esnaf ve sanatkarlar yıllık gelir vergisi beyannamesi vermedikleri için vergi levhası alma zorunlulukları da bulunmamaktadır.”

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER