Keşan Belediye Meclis Toplantısı, 2 Şubat’ta yapılacak

Keşan Belediyesi Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı 2 Şubat 2023 Perşembe günü yapılacak. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu başkanlığında gerçekleştirilecek olan toplantı; saat 15.00’te başlayacak ve Keşan Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda yapılacak.

Keşan Belediye Meclis Toplantısı, 2 Şubat’ta yapılacak

Toplantıda görüşülecek gündem maddeleri şu şekilde:

1) Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün 17.01.2023 gün ve 38985 sayılı yazısı gereği İlçemiz Yeni Mahalle bölgesinde, bulunduğumuz ay içerisinde ihalesini yaparak yapımına başlayacağımız Trafik Eğitim Parkı için, Belediyemize Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Trafik Eğitim Parkı düzenleme işinde kullanılmak üzere gönderilen 4.000.000,00TL (Dört Milyon Türk Lirası) nakdi hibenin kabulü hususunun Meclisçe görüşülerek karara bağlanmasıdır.
2) Belediyemiz ile birlikte Keşan TSO, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz, İlçe Sağlık Müdürlüğümüz, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğümüz ve KİSEV işbirliği ile hazırladığımız, Trakya Kalkınma Ajansı tarafından da 2.400.000,00TL (İki Milyon Dört Yüz Bin Türk Lirası) destek sunulan 2021 SOGEP Engelsiz Keşan adlı projemiz tamamlanmış olup engellilere yönelik Gündüz Hizmet Merkezi olarak işletilmesi için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75. Maddesi (d) fıkrasına istinaden 25 (yirmibeş) yıl süre ile ücretsiz tahsis edilmesi hususunun Meclisçe görüşülmesidir.
3) Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğümüzce ilçemiz ve mücavir alanlarında çöp toplama işlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 4 (dört) adet 8+1 m3 sıkıştırmalı çöp toplama aracı alınması için İller Bankası (İlbank) A.Ş.’den 8.500.000,00TL (Sekiz Milyon Beş Yüz Bin Türk Lirası) kredi alınması ve 237 Sayılı Taşıt Kanunu'nun 10.maddesinin 2.bendine göre gerekli işlemlerin yapılması için Belediye Başkanı Sayın Mustafa HELVACIOĞLU’ na yetki verilmesi hususunun Meclisçe görüşülmesidir.
4)Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzce İlçemizdeki elektrik, su, pis su ve sulama suyu tesisat kazıları ile toprak tesviyesi işlerinde kullanılmak üzere 1 (bir) adet mini ekskavatör alımına ihtiyaç duyulmaktadır. Mini ekskavatör iş makinasının alınması için İller Bankası (İlbank) A.Ş’ den 750.000,00tl (Yedi Yüz Elli Bin Türk Lirası) kredi alınması ve 237 Sayılı Taşıt Kanunu'nun 10. maddesinin 2. bendine göre gerekli işlemlerin yapılması için Belediye Başkanı Sayın Mustafa HELVACIOĞLU' na yetki verilmesi hususunun Meclisçe görüşülmesidir.

5) Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğünün genel kolluk hizmetlerinin yürütülmesinde ihtiyacı olan 3 ( üç) adet görev aracının, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75.maddesi ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu Ek madde 16 kapsamında, hibe edilmek üzere alınması ve alınan araçların İlçe Emniyet Müdürlüğümüze hibe edilmesi, Belediyemiz ile İlçe Emniyet Müdürlüğü arasında protokol imzalanması yetkisinin Belediye Başkanı Sayın Mustafa HELVACIOĞLU’na verilmesinin Meclisçe görüşülmesidir.
6) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğümüzün 30.01.2023 günlü yazılarına istinaden Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik gereği, Belediyemiz D13 gurubunda değerlendirilmiş olup ilgili Yönetmeliğin 11. Maddesi gereği hazırlanan çizelgedeki kadro derece değişikliklerinin yapılması hususunun Meclisçe görüşülmesidir.
7) Belediyemiz hizmet birimlerinin teknik elemana ihtiyacı bulunduğundan Belediye Kanununun 49. Maddesine göre 2023 yılı içerisinde çalıştırılacak olan Sözleşmeli Personel ücretlerinin belirlenmesine ait komisyon raporunun Meclisçe görüşülerek karara bağlanmasıdır.
8) Keşan Kent Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin işletmekte oldukları, kapalı otoparklar ile yol üzeri ücretli otopark alanları ücret tarifelerinin güncellenmesine ait komisyon raporunun Meclisçe görüşülerek karara bağlanmasıdır.
9) S.S.99 No.lu İzzetiye Taşıyıcılar Kooperatifinin öğrenci ücret tarifesinin 4,50 TL den 5,00TL'ye güncellenmesi taleplerine ait komisyon raporunun Meclisçe görüşülerek karara bağlanmasıdır.
10) S.S.129 No.lu Paşayiğitliler Minibüs, Midibüs Otobüs Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifine ait toplu taşıma ücretlerinin güncellenmesi taleplerine ait komisyon raporunun Meclisçe görüşülerek karara bağlanmasıdır.
11) Keşan Şoförler ve Esnaf Odasının 2023/01 sayılı yazıları ile talep etmiş oldukları taksi ücret tarifelerine zam taleplerine ait komisyon raporunun Meclisçe görüşülerek karara bağlanmasıdır.
12) İlçemizin Paşayiğit Mahallesinde, mülkiyeti İlknur GÜVEN adına kayıtlı olan ve onaylı imar planlarında Belediye Hizmet Alanında kalan 239,09 m² yüzölçümlü 124 ada 15 No.lu parsel ile, mülkiyeti Keşan Belediyesi adına kayıtlı olan, İlçemizin İzzetiye Mahallesinde onaylı imar planlarında Konut Alanında kalan, 438,30 m² yüzölçümlü 104 ada 2 No.lu parselin, bedel farkı ödenmek şartı ile takasının yapılması hususunun Meclisçe görüşülerek karara bağlanmasıdır
13) İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzden alınan 37944 sayılı yazıya istinaden, Muhtar Veli DUYGULU, Muhtar Hüseyin FİLİZ, Muhtar Mehmet Şavluk, Muhtar Sami Şilit ile Eczacı Tevfik Fikret ATILGAN isimlerinin yaşatılması için İlçemizde uygun görülecek cadde yada sokağa verilmesi taleplerine ait komisyon raporunun Meclisçe görüşülerek karara bağlanmasıdır.
14) İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzden alınan 37943 sayılı yazıya istinaden, İlçemiz Paşayiğit mahallesinde Çamlık Mesire alanı olarak Belediyemiz tarafından düzenlemesi yapılacak alana, Paşayiğit Mahallesinde birçok hizmette bulunan eski muhtar merhum Şaban AKKAYA isminin verilmesi talebine ait komisyon raporunun Meclisçe görüşülerek karara bağlanmasıdır
15) Mülkiyeti ve kullanım hakkı Belediyemize ait olan aşağıda adres bilgileri yazılı taşınmazların 2886 sayılı kanun kapsamında 10 yıla kadar kiralama ihalesine çıkartılma yetkisinin Belediye Encümeni’ne verilmesi hususunun Meclisçe görüşülmesidir.
a- İzzetiye Mahallesi 76 Parselde kayıtlı 10.300m2 tarla,
b- Büyük Cami Mahallesi Anafartalar Caddesi Dış Kapı No:2 Kat:1 iç Kapı No:142 (100 Yıl Pasajı) adresinde bulunan işyeri,
c-Yukarı Zaferiye Mahallesi 753 Ada 10 Parselde kayıtlı Park Alanı (Erol ELMAS Semt Sahası)
d-Yukarı Zaferiye Mahallesi Üçler Sokak 813 Ada 46 Parsel ve 210 Ada 44 Parselde kayıtlı Park alanı ( Eski Devlet Hastanesi Arkası),
e- Büyük Cami Mahallesi Ayşe Sokak No:5 1248 ada 1 Parselde kayıtlı 4650 m2 Park (Yüceller Teşkilatı Parkı),
f- Mustafa Kemal Paşa Mahallesi 700 Evler Caddesi No:9 adresinde bulunan Park,
g- İspat Cami Mahallesi Metin Çırpan Caddesi 648 Ada 1 Parselde kayıtlı taşınmaz (Kerami Mercan 112 Acil Sağlık İstasyonu mevkii),
h- Cumhuriyet Mahallesi Üsküdar Caddesi No: 26 adresinde bulunan 1226 Ada 1 Parselde kayıtlı 2.045m2 park alanı,
ı-Yenimescit Mahallesi Esenyurt Caddesi No:2 adresinde bulunan 1164 Ada 1 Parselde kayıtlı Semt Sahası bitişiği büfe alanı,
j-Yeni Mahalle Mehmet Gemici Caddesi 1379 adada kayıtlı park alanı ile 1828 adada kayıtlı pazaryeri alanı arasında kalan park ve otopark alanı,
k- İspat Cami Mahallesi Kurtuluş Caddesi No:123 adresinde bulunan Büfe alanı
Dilek ve Temenniler.

 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER