İK’da performans değerlendirmesi

İnsan kaynakları yönetim fonksiyonlarından biri olan performans değerlendirmesinin günümüzde yeri ve önemi artmış bulunmaktadır.
Neticede söz konusu insanı değerlendirmedir.
Her bireyin performansı aynı değildir ve çalışanların aynı performansı göstermesi de beklenemez.
Eğitimi, doğuştan gelen ve sonradan öğrenilen yetenekleri, yaşı, işe ilgisi ve uyumu birbirinden farklılıklar göstermektedir. Bu nedenle İnsan kaynakları yönetimi, performans değerlendirmesi yaparken bu ve bunun gibi özellikleri göz önüne alarak değerlendirme yapması, yapılan performans değerlendirmesini sağlıklı kılmış olacaktır.
Yapılan bu değerlendirme sayesinde çalışanların potansiyellerini, eksikliklerini, kimlerin terfi edeceği veya işten çıkarılacağı, kimlerin görevlerinin yerlerinin değiştirileceği, kimlerin başarı hedeflerine ulaşabildiği veya ulaşamadığı, ücret yönetimi konusu, departmana göre eğitimle desteklenip desteklenmeyeceği de yapılan performans değerlendirmesiyle açığa çıkarmış oluruz.
Çalışanların gerek kendilerini gözden geçirmelerini, gerek kurum tarafından gözden geçirmelerini verilen işin ne derece doğru yapıldığını görmeleri açısından önem taşımaktadır.
Araştırmalarım neticesinde performans değerlendirmesi, Türkiye’de ilk kez Kamu kesiminde uygulanmaya başlamıştır.
Bu uygulamanın yaklaşık 80 yıllık bir geçmişi bulunmaktadır.
Günümüzde büyüyen özel sektöre ilginin artması da beraberinde modern yönetim tekniklerinin tanınması ile birlikte oluşmuş ve son 5 yılda giderek gelişme göstermektedir.
Performans değerlendirmenin amacını iki şekilde gösterebiliriz.
İlk olarak iş performansı hakkında bilgi edinmek iken, ikinci olarak çalışanların iş tanımlamalarında ve iş analizinde saptanan sonuçlara ne derece ulaşıldığına dair geri beslemeyi sağlamış oluruz.
Bireysel başarının, standart kriterler aracılığıyla doğru biçimde ölçülmesi, çalışanlara bu konuda bilgi verilmesi ve bireysel başarının geliştirilerek kurumsal başarının artırılması açısından da son derece önem taşımaktadır.
Yapılan performans değerlendirmesi uygulamaya alındıktan sonra sistemin nasıl işlendiği, amacına ulaşmakta ne derece başarı sağlanıp sağlanmadığı İnsan Kaynakları departmanı tarafından takip edilmeli ve gerekli görüldüğünde sistemi geliştirmek amacıyla gerekli revizyonlar yapılmalıdır.

Mutlu bir hafta diliyorum…

YORUM EKLE