16
Mar 2021
İK’da performans değerlendirmesi

İnsan kaynakları yönetim fonksiyonlarından biri olan performans değerlendirmesinin günümüzde yeri ve önemi artmış bulunmaktadır. Neticede söz konusu insanı değerlendirmedir. Her bireyin performansı aynı değildir ve çalışanların aynı...

MAKALEYİ OKU
08
Mar 2021
İK’da personel eğitiminin planlanması

İK'DA EĞİTİM YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME Eğitim genel anlamda bilgi verme, yetenek ve becerileri geliştirme süreci olarak tanımlanmaktadır. Eğitim önceden saptanmış amaçlara göre, insan davranışlarında belli gelişmeler sağlamaya...

MAKALEYİ OKU
26
Şub 2021
Personel seçme ve yerleştirme – iş gücü planlaması

‘'Doğru işe Doğru Eleman'' Personel seçme ve yerleştirme, kurumların önem verdiği konulardan biridir. Bir kurumda personel alınacağı zaman öncelikle yapılacak işin ayrıntılı bir şekilde bilinmesi gerekmektedir. Yapılacak...

MAKALEYİ OKU
21
Şub 2021
İnsan Kaynakları’nda iş analiz süreçlerinin önemi

Bir çok işletmelerin günümüz de hala sıkıntı çekmekte olduğu insan kaynakları konularından biri de, iş gücü planlamalarının doğru bir şekilde yapılmaması, uygun personelin işe alınamaması, gerekli eğitimlerin verilmemesi, uygun ve...

MAKALEYİ OKU
14
Şub 2021
İnsan Kaynakları (İK) planlaması ve amaçları

Plan; gelecekte izlenecek yolun önceden belirlenmesidir. Planlar işletmelerin amaçlarına en kısa yoldan ulaşmalarını engelleyecek etmenlere karşı önlem alınmasını sağlar. İnsan kaynakları planlaması örgütün gelecekte ihtiyaç duyacağı...

MAKALEYİ OKU
07
Şub 2021
"İnsan Kaynakları" nedir ?

Günümüzde gerek haberlerden gerekse de iş çevrelerinden insan kaynaklarının ne denli önemli olduğunu duymayan kalmamıştır sanırım. Özellikle ürün ve hizmetten çok insana yapılan yatırımın daha da önemli olduğu küreselleşme sürecinde...

MAKALEYİ OKU