Edirne’de bir ilk, Özel Keşan Hastanesi’nde gerçekleştirildi

Edirne’de bir ilk, Özel Keşan Hastanesi’nde gerçekleştirildi

Supin Mini-PNL Operasyonu:
Hem Avrupa Üroloji Derneği (EAU) hem de Amerikan Üroloji Derneği (AUA) kılavuzları, 2 cm’den büyük böbrek taşlarının tedavisinde birinci tercih olarak Perkütan nefrolitotomi (PNL) operasyonunu önermektedir. Supin mini PNL operasyonunda klasik PNL’ den farklı olarak hasta düz yatmaktadır ve böbreğe giriş deliği klasik PNL’ nin yarısı kadardır.
Tekniğin Avantajları
1) Operasyon süresinin daha az olması nedeniyle daha az miktarda anestezik madde kullanılması, solunum yollarına daha hızlı girişim yapma imkânı sağlanması mümkün olabilmektedir.
2) Morbid obezite ve kardiyovasküler risk faktörü olan kişilerde pozisyon değişikliğine gerek olmaması nedeniyle komplikasyon riskinin azalması.
3) Hasta repozisyonuna gerek olmaması nedeniyle operasyon süresinin kısalması ve sinir-kas sistemine zarar verme riskinin azaltılması.
4) Eşzamanlı olarak PNL ve üreteroskopi yapılabilmesi nedeniyle kompleks taşlarının tedavisinin mümkün olması.
5) Sağlanan traktın yatay veya aşağıya hafif eğimli olması nedeniyle toplayıcı sistemde çok düşük basınç oluşması, bu nedenle taş fragmanlarının spontan olarak dışarıya çıkabilmesi ve üretere taş migrasyonu ihtimalinin daha düşük olması.
6) Açılan böbreğe giriş deliğinin klasik PNL operasyonunun yarısı kadar olması sebebiyle kanamanın çok daha az olması ve böbrekte oluşan hasarın minimal olması.
7) Operasyonun böbrekten dışarıya açılan bir tüp olmadan bitirilmesi ve hasta konforunun daha üst seviyede olması.
Üroloji Uzmanı Op Dr İlkan YÜKSEL tarafından gerçekleştirilen operasyonla sağ böbrekte 3cm taşı olan hasta kısa zamanda taburcu edilerek sağlığına kavuştu.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER