Keşan Belediye Meclisi, 6 Nisan’da toplanacak

Keşan Belediye Meclisi, 6 Nisan’da toplanacak

Keşan Belediyesi Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı 6 Nisan 2023 Perşembe günü gerçekleştirilecek.
Keşan Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda saat 15.00’te başlayacak olan toplantı, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu başkanlığında yapılacak.
Toplantıda görüşülecek olan gündem maddeleri şu şekilde:

1) İlçemiz mücavir alanlarımızdan Erikli sahilinde Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün Erikli Sahili İçme Suyu Terfi ve Şehir Şebeke Hattı Yapım İşi kapsamında bozulan yol ve kaldırımlarında gerekli yenileme çalışmalarının yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

a) Bu kapsamda Erikli mücavir alanımızda Erikli Sahili İçme Suyu Terfi ve Şehir Şebeke Hattı Yapım İşi kapsamında bozulan yolların tamiratlarının yapılması ve Yalı Caddesinin yeniden düzenlemesi için 20.000.000,00 TL. (Yirmi Milyon Türk Lirası) ana para ve İller Bankası'nın (İlbank A.Ş.) uygulayacağı faiz tutarı ile 24/36 ay vadeli kredi kullanılması için Belediye Başkanı Sayın Mustafa HELVACIOĞLU' na yetki verilmesi,
b) Mevcut başvurumuzun karşılanmaması halinde 20.000.000,00 TL (Yirmi Milyon Türk Lirası) ana para ve işlem yapacak olan bankanın uygulayacağı faiz tutarı ile kamu yada özel bir bankadan 24/36 ay vadeli kredi kullanılması ve İller Bankası'ndan (İlbank A.Ş.) ana para ile hesaplanacak faiz tutarı kadar teminat mektubu alınması için Belediye Başkanı Sayın Mustafa HELVACIOĞLU' na yetki verilmesi hususlarının Meclisçe görüşülmesidir.

2) İlçemiz eski itfaiye binamızın bulunduğu alanda Keşan Belediyesi Kapalı Giyim Pazarı, Katlı Otopark ve Gençlik Merkezi binası yapımı için, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce hazırlanan uygulama projesinin finansmanında kullanılmak üzere;

Mülkiyeti Belediyemize ait olan Yukarı Zaferiye Mah. 1310 ada 3 ve 4 parselde kayıtlı toplam 21.849,48 m² arsanın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre ihale usulü ile satılması yetkisinin Belediye Encümene verilmesi hususunun Meclisçe görüşülerek karara bağlanmasıdır.

3) İlçemiz Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksinin üzerinin kapatılması için, Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce hazırlanan uygulama projesinin finansmanında kullanılmak üzere;

Mülkiyeti belediyemize ait olan İstasyon Mahallesi (Tapu Kaydı Merkez Mahallesi ) 100 ada 81 parselde kayıtlı 10.193,74 m² arsanın ( imar planında konut dışı kentsel çalışma alanında kalan) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale usulü ile satılması yetkisinin Belediye Encümene verilmesi hususunun Meclisçe görüşülerek karara bağlanmasıdır.

4) Belediyemizin üyesi bulunduğu Trakya Belediyeler Birliği’nden üyeliğimizin sonlandırılması hususunun Meclisçe görüşülmesidir.

5) 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 33.maddesine göre, Belediye Encümeninde 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere gizli oy usulü ile Belediye Meclis üyeleri arasından 2 Encümen üyesi seçimi yapılması ve karar alınması hususunun Meclisçe görüşülmesidir.

6) 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliğine 1 (Bir) yıl süre ile görev yapmak üzere 5 üye seçimi yapılması ve karar alınması hususunun Meclisçe görüşülmesidir.

7) 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi gereğince İmar ve Bayındırlık Komisyonu Üyeliğine 1 (Bir) yıl süre ile görev yapmak üzere 5 üye seçimi yapılması ve karar alınması hususunun Meclisçe görüşülmesidir.

8) 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi gereğince Ulaşım Komisyonu Üyeliğine 1 (Bir) yıl süre ile görev yapmak üzere 5 üye seçimi yapılması ve karar alınması hususunun Meclisçe görüşülmesidir.

9) 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi gereğince İsim Belirleme Komisyon üyeliğine 1 (Bir) yıl süre ile görev yapmak üzere 5 üye seçimi yapılması ve karar alınması hususunun Meclisçe görüşülmesidir.

10) 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi gereğince İçkili Yerler Belirleme Komisyon üyeliğine 1 (Bir) yıl süre ile görev yapmak üzere 5 üye seçimi yapılması ve karar alınması hususunun görüşülmesidir.

11) 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 55. maddesi ile 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre hazırlanan Belediyemizin 2022 yılı Denetim Komisyonu İnceleme ve Araştırma Raporunun okunarak Meclisimize bilgi verilmesi hususunun görüşülmesidir.

12) 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 56'ncı maddesi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 41'inci maddesi ile Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik doğrultusunda hazırlanan, Belediyemizin 2022 Yılı Faaliyet Raporunun Meclisçe görüşülerek karara bağlanmasıdır.

13) Dilek ve Temenniler.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER