Keşan Belediye Meclisi, 7 Ekim’de toplanacak

Keşan Belediye Meclisi, 7 Ekim’de toplanacak

Keşan Belediye Meclisi’nin Ekim Ayı olağan toplantısı 7 Ekim 2021 Perşembe günü gerçekleştirilecek.
Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu başkanlığında yapılacak olan toplantı; Belediye Meclis Salonu’nda saat 15.00’te başlayacak.
Pandemi tedbirleri kapsamında Meclis toplantısına izleyici kabul edilmeyecek.
Toplantıda görüşülecek olan gündem maddeleri şu şekilde:
1-İlçemiz mücavir alanı Erikli Sahili pazaryerinde meydana gelen yangında zarar gören işyeri sahiplerine yardım yapılması hususunun Meclisçe ele alınması.
2- 03.04.2007 tarih ve 26482 sayı ile Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili ile Tahsilat Karşılığı öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 1.000.000,00.-TL. nakdi yardım alınması, yardım ile ilgili konularda Belediye Başkanına veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi, Belediye Başkanı veya görevlendireceği bir yetkili tarafından yardım tahsilatının teslim alınması, alınan yardımın maksadı doğrultusunda kullanılması, yardımla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığına verilen taahhütname ve protokol hükümlerinin yerine getirilmesi, Bakanlık tarafından istenecek bütün bilgi ve belgelerin gönderilmesi hususunun Meclisce ele alınması.
3- Güney Edirne Katı Atık Birliğince yapılması planlanan 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi için mülkiyeti Belediyemize ait, asgari 1000 m² arsa niteliğindeki alanın 10 yıllığına ücretsiz olarak Güney Edirne Katı Atık Birliğine tahsis edilmesinin Meclisce ele alınması.
4- Edirne ili, Keşan ilçesi Koruklu Köyü, Erikli Köyü ve Danişment Köyü hudutlarındaki orman alan vasıflı yaklaşık 8.328,41 m²`lik kısmın Katı Atık Aktarma İstasyonu ve Ulaşım Yolu olarak tahsisinin uygunluğunun, Orman Genel Müdürlüğüne sunulması için Ormancılık Büroları tarafından hazırlanacak harita, proje dosyasının hazırlatılarak, ikmal edilmesini ve kar gayesi güdülmeden hazırlanacak olan projeye ilişkin yapılacak işlemlerde Belediye Başkanı veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesinin Meclisce ele alınması.
5- Fen İşleri Müdürlüğünce yapılacak olan her türlü kazı, yıkım ve inşaat işlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 1 adet paletli ekskavatör iş makinasının satın alınması hususunda Belediye Başkanı Mustafa HELVACIOĞLU'na yetki verilmesi hususunun Meclisce ele alınması.
6- Keşan Kart Yönetmeliğinin Meclisce ele alınması.
7- İlçemiz Yukarı Zaferiye Mahallesi 1360 ada, 1 parselde bulunan Belediyemize ait 25 m² büfe alanını, halen işletmeciliğini yapan Gülten ERK`in satın alma talep dilekçesinin Meclisce ele alınması.
8- Gökçehan AKÇAĞLAR`ın İlçemiz Aşağı Zaferiye Mahallesi İstek Caddesi No: 6A/ 1 A 13 Blok adresinde bulunan işyerinin İçkili Yerler Bölgesine alınması talebinin Meclisce ele alınması.
9- Zehra Poyraz KARATAŞ`ın İlçemiz İzzetiye Mah. Zahireciler Caddesindeki işyerinin İçkili Yerler Bölgesine alınması talebinin Meclisce ele alınması.
10- Edirne ili Keşan ilçesi Yukarı Zaferiye Mahallesi 1460 ada, 1 parselde bulunan Adliyeye ilişkin İdari Hizmet Alanı ve Park Alanına ilişkin plan değişikliğinin Meclisce alınması.
11- Edirne ili Keşan ilçesi Yukarı Zaferiye Mahallesi 755 ada, 1 parselde bulunan Sosyal Tesis Alanı ve Park Alanına ilişkin plan değişikliğinin Meclisce alınması.
12- Seda KARAGÖZ tarafından talep edilen Yenimescit Mahallesi 1160 ada, 19 parselin konut olan fonksiyonunun Konut+Ticaret olarak değiştirilmesi talebinin Meclisce ele alınması.
13- Ali KARAKAŞ tarafından talep edilen Yukarı Zaferiye Mahallesi 189 ada, 68,69 m² 19 numaralı parselleri ile mülkiyeti Keşan Belediyesi adına kayıtlı Aşağı Zaferiye Mahallesi 904 ada, 429,00 m² 2 numaralı parselin takas talebinin Meclisce ele alınması.
14- İspat Cami Mahallesinin ikiye bölünmesi, Aşağı Zaferiye ve Yukarı Zaferiye Mahallesinin isimlerinin karışıyor olması sebebiyle Yukarı Zaferiye Mahallesi isminin Zaferiye Mahallesi, Aşağı Zaferiye Mahallesi isminin Anafartalar Mahallesi olarak değiştirilmesi konunun Meclisce ele alınması.
15- Şükran GÜMÜLCİNELİ vekili Av. Türkay GÜMÜLCİNELİ tarafından Belediyemize sunulan 06.09.2021 tarihli dilekçe ile Yukarı Zaferiye Mahallesi 1465 ada, 1 numaralı parselde bulunan Pazar alanındaki 12082/ 676639 hissesi (241,64 m²) ile mülkiyeti Keşan Belediyesi adına kayıtlı Aşağı Zaferiye Mahallesi 904 ada, 429,00 m²2 numaralı parselin takas talebinin Meclisce ele alınması.
16- 5490 sayılı Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri Kanununun 69. maddesi gereği Belediyemiz ve mücavir alan sınırları içerisinde Numarataj Güncelleme ve Max Entegrasyon işlemlerine esas olmak üzere 3 adet konunun Meclisce ele alınması.
17- Yazı İşleri Müdürlüğünün İmza Yetkileri Yönergesinin Meclisce ele alınması.
18- Bilgi İşlem Müdürlüğü görev ve yetki sorumlulukları ile çalışma usul esaslarına dair yönetmeliğin Meclisimizce ele alınıp görüşülmesi
19- İlçemiz Mücavir Alanı Erikli Sahiline yeni su kaynağından götürülen içme ve kullanma suyu ile ilgili yeni su bağlantı bedelleri ve mevcut hattan Yayla Sahiline bırakılan su hattı ile ilgili 2021 yılı Eylül ayında kurumumuza verilen 14 adet dilekçenin Meclisce ele alınması.
20- Dilek ve Temenniler.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER