Yaşasın 1 Mayıs !

Yaşasın 1 Mayıs !

Avusturalya'da 1856'da ağır çalışma koşullarına, uzun çalışma saatlerine karşı; 8 saat iş, 8 saat uyku, 8 saat canımız ne isterse talebiyle harlanan ateş, 1886'da Amerika'da günlük 8 saatlik çalışma talepleri ile direnişe dönüştü. İnsanların rengine göre ayrımcılığa tabi tutulduğu bir dönemde, emekçiler ırk ayrımı yapmadan, siyahların ve beyazların birlikte, bir arada birleşik emek hareketi çatısı altında örgütlenip, kardeşçe direnişleri, kapitalistleri çileden çıkarmıştı. İşçilere karşı idamlar, katliamlar, işkence ve tutuklamalar insanlık tarihi açısından utanç verici olmuştur. İşçilerin 3 gün süren bu şanlı direnişi 1889'da Paris'te toplanan 2. Enternasyonal'de direnişin başladığı gün olan 1 Mayıs, Uluslararası Birlik Dayanışma ve Mücadele Günü olarak kabul edilmiştir.
Ülkemizde ilk olarak 1 Mayıs1902'de kutlanmış, devamında sürekli yasaklanmıştır. Cumhuriyetin kuruluşu sonrasında da 1 Mayıslar sürekli engellenmiştir.1977'de ise Taksim'de 1 Mayıs, kontrgerilla ve yerli işbirlikçileri tarafından korkunç katliam yapılmıştır. Katliama rağmen, emekçiler direne direne kazandıkları haklarına sahip çıkmada geri adım atmamıştır.
Ülkemizi derin ekonomik krizlere sürükleyen AKP ve paydaşları iktidarı, krizin faturasını emekçilere, en çok da emeklilere yüklemektedir. Bu haksız, hukuksuz icraatlara karşı emeklilerin direnişi son derce insani ve meşrudur.
Son yıllarda Tüm Emeklilerin Sendikası öncülüğünde gelişen İNSANCA YAŞAM MÜCADELESİ kamuoyu nezdinde de meşrulaşmıştır.
İktidar ise telaş içinde emeklilerin sendika kurmalarını engellemektedir. Artık 1 Mayıslar ülkede demokrasinin inşa edilmesi, hukukun, laikliğin ve özgürlüklerin çağdaş normlarda tesis edilmesinin yanısıra, emeğin sömürüsüne son verilmesi ve emeklilerin örgütlenme ve mücadele günü olarak derinleştirilmelidir. Emeklilerin talepleri 1 Mayıslarda alanlarda dalgalanmalıdır.
Emeklilerin toplu sözleşmeli sendika hakkının engellenmesine son verilmelidir.
Açlık ve sefalet kader değildir. Emeklilerin insanca yaşam isteğine kayıtsız kalınmamalıdır.
Memurlara verilen seyyanen artış, bütün emeklilere verilerek en düşük emekli maaşı, yeni işe girmiş en düşük memur maaşına eşitlenmelidir.
2008'de uygulamaya konulan "sosyal güvenlik ve çalışma yasası" kaldırılmalıdır.
Emeklilikte alınacak maaş güncellemesine, ülke ekonomik büyümesinden pay tam olarak yansıtılmalıdır.
Maaş bağlama oranı en az yüzde 75 olmalıdır. Üst sınır kaldırılmalıdır.
Sağlığa erişim kolay olmalı ve bütün sağlık hizmetlerinde katkı payları kaldırılmalıdır.
İntibak yasası çıkarılmalıdır.
Emeklilere yılda 4 defa ve en az asgari ücret düzeyinde ikramiye verilmelidir.
Bütün emekliler saflara..
Yaşasın insanca yaşam mücadelemiz...
Direne direne kazanacağız...
Yaşasın 1 Mayıs...

TÜM EMEKLİLERİN SENDİKASI EDİRNE TEMSİLCİLİK BAŞKANI

Ramiz ÜLKER

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER